Intramurale zorg

Tekening van een ziek meisjeIntramurale zorg wordt geboden aan mensen die hulpbehoevend zijn en die tevens moeten worden opgenomen in een instelling. De letterlijke betekenis van intramurale zorg is, zorg binnen muren. Dus bijvoorbeeld in een verpleeghuis, verzorgingshuis of een psychiatrische instelling. Hier kan dan vol aandacht aan iedere patiënt  worden verleend. Een ander woord wat vaak gebruikt wordt voor intramurale zorg is residentiële zorg.

Curatieve zorg

Onder curatieve zorg wordt verstaan, zorg van korte duur. U moet dan denken aan bijvoorbeeld huisartszorg, specialistische zorg en paramedische zorg. Curatieve zorg is gericht op herstel van de patiënt.

Zorg op maat


Het is mogelijk om zorg op maat te krijgen. U bepaalt zelf van welke zorg u wel gebruik wilt maken en welke niet. Er zijn zorgverzekeraars die vaste pakketten hebben, maar ook verzekeraars waar u uw eigen samenstelling kunt maken.

Een aantal mogelijkheden:

  • Welke zorg wilt u.
  • Hoeveel dagen.
  • Welk tijdstip.
  • Welke zorgverleners.
  • Eventuele administratie verzorgen.

Zorgverzekeraars
Ook bij intramurale zorg en curatieve zorg zijn veel zorgverzekeraars die u goed van dienst kunnen zijn. Zet hier voor u zelf op een rijtje welke zorg u nodig acht en van welke extra diensten u gebruik zou willen maken. Vergelijk deze eisen met andere zorgverzekeraars en maak vervolgens de keuze die voor u het beste lijkt. Lees meer over veranderingen in de zorg 2015.