Veranderingen in de Zorg 2015

Er staan veel veranderingen in de zorg aan te komen ook voor studenten. In 2013 wordt voor 5 miljard bezuinigd op de zorg. Op de sociale zekerheid 3 miljard en op de overheid nog eens 2,5. Hiernaast wordt op andere vlakken ook nog her en der gesneden. Het streven is om voor 16 miljard te moeten beknibbelen. Wij gaan dit met z’n allen betalen en moeten dus allemaal een steentje bijdragen. De één wat meer dan de ander. Mark Rutte en Diederik Samsom zijn overeen gekomen dat de laagst betaalden er amper op achteruit gaan. De hogere inkomens merken een behoorlijke veranderingen in de zorg. Voor iedereen geldt dat het eigen risico van 220 (2012) naar 350 (2013) verhoogd zal worden. In 2014 wordt dit alweer 360 euro. Hoeveel het eigen risico in 2015 wordt is nog niet bekend. Deze zou mogelijk met 20% stijgen, maar hier wordt later uitspraak over gedaan door het kabinet. Hieronder nog een tal van positieve en negatieve veranderingen.

Positieve veranderingen in de Zorg

Fluoride behandelingen worden vergoed, ook voor kinderen onder 6 jaar. Vrouwen tot 43 jaar krijgen maximaal 3 IVF-behandelingen vergoedt via de zorg. Dieët advies weer terug in het basispakket.

 

Negatieve veranderingen in de Zorg

Krukken en rollators worden niet meer vergoedt. Eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen. Vrouwen van 43 en ouder krijgen geen IVF-behandelingen meer vergoedt.

 

Wat is nivellering?

De overheid wil nivellering nastreven. Nivellering is het zoveel mogelijk gelijk trekken of liever gezegd dichter bij elkaar laten komen van inkomens. Een utopie natuurlijk, maar de wil is er om de laagste en de hoogste klasse niet nog verder uit elkaar te laten groeien.

 

Wat is BKR

Een premieschuld die geregistreerd staat bij het BKR wordt niet mee genomen in het berekenen van uw zorgtoeslag.

 

Wat is AWBZ?

AWBZ  staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit is een instantie die u helpt als u langdurige zorg nodig heeft. Zowel intramuraal, palliatieve, curatieve als extramurale zorg.

 

Zorgverzekering Studenten

Er is een zorgverzekering voor studenten, dóór studenten. Zij behartigen de belangen van een student. Een aanvullende zorgverzekering kan volledig op maat gemaakt worden. Je stelt dus zelf als student je eigen pakket samen.

 

Wat is PGB? 

PGB is een persoonsgebonden budget. PGB wordt betaald door de AWBZ en laat mensen zelf de keus om zorg in te kopen. Dit kan al vanaf 1 euro. Voor meer vrijblijvende informatie zie hier.

 

Zorgtoeslag 2011

De zorgtoeslag in 2011 werd met een toetsingsinkomen gerekend van plusminus 36000 en samenwonend 54000. Uw toetsingsinkomen is hetzelfde bedrag als uw verzamelinkomen. Het enige verschil is de naamgeving. Bij de aanvraag van zorgtoeslag wordt gesproken over  toetsingsinkomen en voor de inkomstenbelasting wordt de term verzamelinkomen gebruikt. Als u eenmaal uw zorgtoeslag aangevraagd hebt, hoeft dit niet elk jaar opnieuw te gebeuren.  Opzeggen is wel altijd mogelijk. Let op als uw persoonlijke situatie veranderd, moet u dit wel aanpassen anders moet met rente het verschil terug betaald worden.

 

Zorgtoeslag 2012 

De zorgtoeslag in 2012 wordt met een toetsingsinkomen gerekend van plusminus 35000 En samenwonend 51000. Uw eigen risico in 2012 is 220 euro, maar in 2013 stijgt dit bedrag alweer. Eigen vermogen telt niet mee.

 

Zorgtoeslag 2013 

De zorgtoeslag in 2013 word met een toetsingsinkomen gerekend van plusminus 31000 En samenwonend 42000. In 2013 krijgt u er op een jaar € 115 extra bij als compensatie voor de verhoging van het eigen risico naar 350 euro.

 

Algemeen 2012 en 2013 

In 2012 wordt uw eigen vermogen niet mee geteld bij het berekenen van het recht op zorgtoeslag. In 2013 gebeurd dit wel. Dus als u wat centjes opgespaard heeft en dus een behoorlijk eigen vermogen heeft, zal dit invloed hebben op de maandelijkse teruggaaf. In 2013 wordt in vergelijking tot 2012 meer zorg door vrijwilligers gedaan en minder zorg door professionals.

 

Zorgtoeslag 2014

Veranderingen in de zorg zijn ook in 2014 weer een feit. Het eigen risico gaat omhoog. Dit keer van 350 naar 360 euro. Als u uw eigen risico verhoogt betaald u een lagere basispremie per maand. Het maximum in 2014 is 860 euro, wat inhoudt dat ongeveer 20 euro minder per maand afgedragen hoeft te worden. Als u dus weinig gebruik maakt van het Nederlandse zorgstelsel is dit zeker de moeite waard om te overwegen.

 

Veranderingen AWBZ 2015

In 2015 voert de regering weer een aantal veranderingen door. De opzet is om mensen die zorg nodig hebben zolang mogelijk thuis te laten wonen. Zo zou de ziektekosten betaalbaar moeten blijven.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO)

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) biedt de mogelijkheid aan de burger tot ondersteuning en hulp in de samenleving van de gemeente. Deze WMO wordt per individu afgestemd op zijn of haar persoonlijke wensen en behoeften.

 

Eigen risico 2015 omhoog

In 2015 zal het eigen risico stijgen naar € 375,-. Dat is in 2014 nog € 360,-. Gemiddeld zullen de premies met € 10,- stijgen. Zorgverzekeraars hebben dit helemaal in eigen hand. Dit zou ongeveer op een bedrag uitkomen van € 1215,- per jaar. Nu al is zeker dat ook in 2016, dit zal oplopen.