Tag Archive


aanpassing zorg awbz eigen risico goedkope zorgverzekering studenten wmo

Aanpassingen 2015 zorg

Er worden weer een aantal aanpassingen doorgevoerd door de regering in de zorg in 2015. De bedoeling is om mensen die zorg nodig hebben zolang mogelijk thuis te laten wonen. Zo blijven de kosten van de¬†Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zo laag mogelijk. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) biedt de mogelijkheid aan de burger tot […]